Horyzont i Everest

Kluby „Horyzont” i „Everest” należą do międzynarodowej organizacji klubów dla młodzieży ECyD