Horyzont i Everest

Kluby „Horyzont” i „Everest” należą do międzynarodowej organizacji klubów dla młodzieży ECyD

Program Formacji 2018-2019

zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym programem formacyjnym